VİZYONUMUZ 


Özel Hatay Doğuş Okulları, görev tanımında belirtilen işlevleri aşağıdaki temel ilkeler ve ana hedefler çerçevesinde gerçekleştirir.
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, eğitim ve öğretim sisteminde, Cumhuriyet'in temel ilkelerine ve Atatürk Devrimlerine bağlılık esastır.
 • Özel Hatay Doğuş Okulları’ndaki Atatürk ilkelerine bağlı, 
 • Çağdaş, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı, 
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi,
 • Bilimsel düşünme gücüne sahip, teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştirmeyi,
 • Öğrencilerin sosyal zekâlarını geliştirebilecekleri uygun ortamı oluşturmayı,
 • Bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefler. 
 • Yönetici, öğretmen ve veli dayanışmasıyla öğrencinin eğitimi ve öğretiminde sürekli gelişmeyi sağlayan bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlar.
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, araştıran, sorgulayan, akılcı, yaratıcı ve yeniliklere açık bir eğitim ve öğretim kadrosuna sahip olmak için yöneticilerin ve öğretmenlerin sürekli gelişimlerini sağlamayı,
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, ana dilini sözlü ve yazılı olarak iyi kullanan, geliştiren ve koruyan bireyler yetiştirmeyi,
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi ve bunun yanı sıra Almanca eğitimi ile öğrencilerin en az iki yabancı dili etkin bir biçimde kullanmasını hedefler. Bu sayede, evrensel gelişmeleri izleyebilmeleri ve uluslar arası düzeyde başarılı olabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmayı,
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramını temel alır ve bu doğrultuda farklı yöntem ve teknikler kullanmayı,
 • Bilginin kalıcılığını sağlamak için yaşayarak ve yaparak öğretme anlayışını temel alır ve bu doğrultuda bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmayı,
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, ülke eğitimine yön verecek eğitim programı oluşturmayı ilke edinen bu programı uygulayan okullarından biri olmayı,
 • Özel Hatay Doğuş Okulları, Hatay'ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla bütünleştirmeyi ve bu anlamda model olmayı hedefler.

 

MİSYONUMUZ 
 
Özel Hatay Doğuş Okulları T.C Anayasası ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş, laik, demokratik, bilimsel düşünmenin temellerinin atıldığı bir ortam yaratarak en iyi eğitim ve öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayarak gelişmiş ve çağdaş ülkelerin standartlarına uygun bir okul ortamı oluşturup; özgüveni yüksek, değişime ayak uyduran, bu davranışlarını hayata geçirebilen, özgür, barışçıl, çevre ve doğa dostu, ahlâki alışkanlıklarla takım ruhunu benimsemiş bireyler yetiştirmektir. Bunun sonucunda da yetiştirilen bireylerin hem bir üst öğretim kurumuna hem de iş, meslek ve toplum hayatına hazırlanmasını sağlamayı ve düşünce yapısı gelişmiş aydın bireyler yetiştirmeyi ilke edinir.